Вие сте тук

Досие

 • Дата на публикуване на досието:
  понеделник, 10 November, 2014
  Публична покана:
  Добавено на: понеделник, 10 November, 2014
  Добавено на: понеделник, 10 November, 2014
  Разяснения по документацията за участие:
  Добавено на: четвъртък, 20 November, 2014
  Протоколи на комисията:
  Добавено на: сряда, 26 November, 2014
  Добавено на: петък, 19 December, 2014
  Информация за плащане по договора на ОП:

  1. Дата на публикуване: 22.12.2014 г.

     Основание за плащане: Авансово плащане по договор № АСД 05-018 от 28.11.2014 г.

     Размер на плащането: 62169.23 лв. с ДДС

     Дата на плащането: 08.12.2014 г.

   

  2. Дата на публикуване: 22.12.2014 г.

     Основание за плащане: Окончателно плащане по договор № АСД 05-018 от 28.11.2014 г. срещу банкова гаранция

     Размер на плащането: 62169.22 лв. с ДДС

     Дата на плащането: 12.12.2014 г.

   

  3. Дата на публикуване: 05.11.2015 г.

      Съгласно чл. 15 ал. 2 от договор  № АСД 05-018 от 28.11.2014 г. , на 01.10.2015 г. е освободена банкова гаранция за авансово плащане в полза на училището в размер на 5180,77 лв. (пет хиляди стои и осемдесет лева и 77 ст..

   

  4. Дата на публикуване: 05.11.2015 г.

      Информация за изпълнен договор: Договор №  АСД 05-018 от 28.11.2014 г. е приключен поради изпълнение на задълженията на страните.