Вие сте тук

Обяви за събиране на оферти

Наименование на поръчката Дата на публикуване на обявата Идентификационен номер Досие
Доставки на хранителни продукти за училищен стол при СУУНЗ „Проф. д-р Иван Шишманов“ – гр. Варна 06.12.2019 9095159 преглед