Вие сте тук

Досие

 • Дата на публикуване на досието:
  сряда, 9 December, 2015
  Публична покана:
  Добавено на: сряда, 9 December, 2015
  Добавено на: сряда, 9 December, 2015
  Добавено на: вторник, 22 December, 2015
  Договор за изпълнение на поръчката:
  Добавено на: сряда, 6 January, 2016
  Информация за плащане по договора на ОП:

  1. Дата на публикуване: 17.02.2016 г.

  • Основание за плащане: Фактура № 0000086394 от 07.01.2016 г.; Размер на плащането:   940,48 лв. с ДДС; Дата на плащането: 19.01.2016 г.
  • Основание за плащане: Фактура № 0000086535 от 13.01.2016 г.; Размер на плащането: 1598,55 лв. с ДДС; Дата на плащането: 19.01.2016 г.
  • Основание за плащане: Фактура № 0000086676 от 20.01.2016 г.; Размер на плащането: 1072,14 лв. с ДДС; Дата на плащането: 25.01.2016 г.
  • Основание за плащане: Фактура № 0000086737 от 07.01.2016 г.; Размер на плащането:   186,20 лв. с ДДС; Дата на плащането: 28.01.2016 г.

  2. Дата на публикуване: 11.03.2016 г.

  • Основание за плащане: Фактура № 0000087188 от 10.02.2016 г.; Размер на плащането: 1741.62 лв. с ДДС; Дата на плащането: 12.02.2016 г.
  • Основание за плащане: Фактура № 0000087326 от 16.02.2016 г.; Размер на плащането:   575,77 лв. с ДДС; Дата на плащането: 23.02.2016 г.
  • Основание за плащане: Фактура № 0000087327 от 16.02.2016 г.; Размер на плащането:   155,60 лв. с ДДС; Дата на плащането: 23.02.2016 г.
  • Основание за плащане: Фактура № 0000087547 от 24.02.2016 г.; Размер на плащането:   195,30 лв. с ДДС; Дата на плащането: 26.02.2016 г.
  • Основание за плащане: Фактура № 0000087548 от 24.02.2016 г.; Размер на плащането:   427,60 лв. с ДДС; Дата на плащането: 26.02.2016 г.

  3. Дата на публикуване: 01.04.2016 г.

  • Основание за плащане: Фактура № 0000087706 от 02.03.2016 г.; Размер на плащането:   323,74 лв. с ДДС; Дата на плащането: 08.03.2016 г.
  • Основание за плащане: Фактура № 0000087707 от 02.03.2016 г.; Размер на плащането:   320,17 лв. с ДДС; Дата на плащането: 08.03.2016 г.
  • Основание за плащане: Фактура № 0000087852 от 09.03.2016 г.; Размер на плащането:   134,80 лв. с ДДС; Дата на плащането: 14.03.2016 г.
  • Основание за плащане: Фактура № 0000087851 от 09.03.2016 г.; Размер на плащането:   733,85 лв. с ДДС; Дата на плащането: 14.03.2016 г.
  • Основание за плащане: Фактура № 0000088046 от 16.03.2016 г.; Размер на плащането:   153,49 лв. с ДДС; Дата на плащането: 18.03.2016 г.
  • Основание за плащане: Фактура № 0000088047 от 16.03.2016 г.; Размер на плащането: 1877,80 лв. с ДДС; Дата на плащането: 18.03.2016 г.
  • Основание за плащане: Фактура № 0000088227 от 23.03.2016 г.; Размер на плащането:     61,45 лв. с ДДС; Дата на плащането: 25.03.2016 г.
  • Основание за плащане: Фактура № 0000088228 от 23.03.2016 г.; Размер на плащането:   779,47 лв. с ДДС; Дата на плащането: 25.03.2016 г.
  • Основание за плащане: Фактура № 0000088238 от 23.03.2016 г.; Размер на плащането:   284,00 лв. с ДДС; Дата на плащането: 25.03.2016 г.

  4. Дата на публикуване: 03.05.2016 г.

  • Основание за плащане: Фактура № 0000088551 от 06.04.2016 г.; Размер на плащането:   1630,60 лв. с ДДС; Дата на плащането: 12.04.2016 г.
  • Основание за плащане: Фактура № 0000088730 от 13.04.2016 г.; Размер на плащането:   1090,57лв. с ДДС; Дата на плащането: 15.04.2016 г.
  • Основание за плащане: Фактура № 0000088729 от 13.04.2016 г.; Размер на плащането:    288,52 лв. с ДДС; Дата на плащането: 15.04.2016 г.
  • Основание за плащане: Фактура № 0000088903 от 20.04.2016 г.; Размер на плащането:      93,19 лв. с ДДС; Дата на плащането: 25.04.2016 г.
  • Основание за плащане: Фактура № 0000088904 от 20.04.2016 г.; Размер на плащането:    885,12 лв. с ДДС; Дата на плащането: 25.04.2016 г.
  • Основание за плащане: Фактура № 0000089034 от 26.04.2016 г.; Размер на плащането:    207,32 лв. с ДДС; Дата на плащането: 28.04.2016 г.
  • Основание за плащане: Фактура № 0000089035 от 26.04.2016 г.; Размер на плащането:      64,90 лв. с ДДС; Дата на плащането: 28.04.2016 г.
  • Основание за плащане: Фактура № 0000089036 от 26.04.2016 г.; Размер на плащането:    428,21 лв. с ДДС; Дата на плащането: 28.04.2016 г.

  5. Дата на публикуване: 02.06.2016 г.

  • Основание за плащане: Фактура № 3000003870 от 04.05.2016 г.; Размер на плащането:     765,18 лв. с ДДС; Дата на плащането: 10.05.2016 г.
  • Основание за плащане: Фактура № 3000003871 от 04.05.2016 г.; Размер на плащането:     242,86 лв. с ДДС; Дата на плащането: 10.05.2016 г.
  • Основание за плащане: Фактура № 0000089356 от 11.05.2016 г.; Размер на плащането:     200,40 лв. с ДДС; Дата на плащането: 14.05.2016 г.
  • Основание за плащане: Фактура № 0000089357 от 11.05.2016 г.; Размер на плащането:     598,58 лв. с ДДС; Дата на плащането: 14.05.2016 г.
  • Основание за плащане: Фактура № 0000089537 от 18.05.2016 г.; Размер на плащането:     467,12 лв. с ДДС; Дата на плащането: 20.05.2016 г.
  • Основание за плащане: Фактура № 0000089683 от 26.05.2016 г.; Размер на плащането:     334,00 лв. с ДДС; Дата на плащането: 31.05.2016 г.
  • Основание за плащане: Фактура № 0000089751 от 30.05.2016 г.; Размер на плащането:     163,30 лв. с ДДС; Дата на плащането: 31.05.2016 г.

   

 • Дата на публикуване на досието:
  сряда, 7 January, 2015
  Добавено на: сряда, 7 January, 2015
  Приложения и документация за участие:
  Добавено на: сряда, 7 January, 2015
  Протоколи на комисията:
  Добавено на: понеделник, 19 January, 2015
  Добавено на: четвъртък, 22 January, 2015
  Информация за плащане по договора на ОП:

   1. Дата на публикуване: 06.03.2015 г.

      Основание за плащане: Фактура № 2000001796 от 24.02.2015 г.

      Размер на плащането: 2615,70 лв. с ДДС;        Дата на плащането: 26.02.2015 г.

   2. Дата на публикуване: 14.04.2015 г.

      Основание за плащане: Фактура № 2000001970 от 25.03.2015 г.

      Размер на плащането: 3782,33 лв. с ДДС;        Дата на плащането: 27.03.2015 г.

  3. Дата на публикуване: 19.05.2015 г.

      Основание за плащане: Фактура № 2000002081 от 20.04.2015 г.

      Размер на плащането: 279.71 лв. с ДДС;         Дата на плащането: 23.04.2015 г.

  4. Дата на публикуване: 29.05.2015 г.

     - Основание за плащане: Фактура № 2000002143 от 29.04.2015 г.

       Размер на плащането: 2583.60лв. с ДДС;        Дата на плащането: 04.05.2015 г.

     - Основание за плащане: Фактура № 2000002265 от 19.05.2015 г.

       Размер на плащането: 448.72 лв. с ДДС;         Дата на плащането: 26.05.2015 г.

     - Основание за плащане: Фактура № 2000002302 от 26.05.2015 г.

       Размер на плащането: 3084.30 лв. с ДДС;        Дата на плащането: 28.05.2015 г.

  5. Дата на публикуване: 13.07.2015 г.

     - Основание за плащане: Фактура № 2000002454 от 26.06.2015 г.

       Размер на плащането: 2345.74 лв. с ДДС;        Дата на плащането: 26.06.2015 г.

  6. Дата на публикуване: 05.11.2015 г.

     - Основание за плащане: Фактура № 2000003008 от 30.09.2015 г.

       Размер на плащането: 3495,00 лв. с ДДС;        Дата на плащането: 12.10.2015 г.

     - Основание за плащане: Фактура № 2000003007 от 30.09.2015 г.

       Размер на плащането: 107,86 лв. с ДДС;        Дата на плащането: 12.10.2015 г.

  7. Дата на публикуване: 30.11.2015 г.

     - Основание за плащане: Фактура № 2000003209 от 29.10.2015 г.

       Размер на плащането: 3896,30 лв. с ДДС;        Дата на плащането: 06.11.2015 г.

     - Основание за плащане: Фактура № 2000003210 от 29.10.2015 г.

       Размер на плащането: 722,95 лв. с ДДС;        Дата на плащането: 06.11.2015 г.

  - Основание за плащане: Фактура № 2000003374 от 25.11.2015 г.

       Размер на плащането: 6219,52 лв. с ДДС;        Дата на плащането: 27.11.2015 г.

     - Основание за плащане: Фактура № 2000003375 от 25.11.2015 г.

       Размер на плащането: 696.41 лв. с ДДС;        Дата на плащането: 27.11.2015 г.

  8. Дата на публикуване: 06.01.2016 г.

    - Основание за плащане: Фактура № 2000003472 от 09.12.2015 г.

       Размер на плащането: 4660,14 лв. с ДДС;        Дата на плащането: 10.12.2015 г.

     - Основание за плащане: Фактура № 20000033473 от 09.12.2015 г.

       Размер на плащането: 387,28 лв. с ДДС;        Дата на плащането: 10.12.2015 г.

 • Дата на публикуване на досието:
  сряда, 10 December, 2014
  Публична покана:
  Добавено на: сряда, 10 December, 2014
  Приложения и документация за участие:
  Добавено на: сряда, 10 December, 2014
  Договор за изпълнение на поръчката:
  Добавено на: четвъртък, 8 January, 2015
 • Дата на публикуване на досието:
  понеделник, 24 November, 2014
  Публична покана:
  Добавено на: понеделник, 24 November, 2014
  Добавено на: понеделник, 24 November, 2014
  Добавено на: петък, 5 December, 2014
  Добавено на: петък, 19 December, 2014
  Информация за плащане по договора на ОП:

  1. Дата на публикуване: 22.12.2014 г.

     Основание за плащане: Плащане по договор № АСД 05-022 от 05.12.2014 г. срещу банкова гаранция

     Размер на плащането: 23760лв. с ДДС

     Дата на плащането: 15.12.2014 г.

   

  2. Дата на публикуване: 22.12.2014 г.

     Основание за плащане: Плащане по договор № АСД 05-023 от 05.12.2014 г. срещу банкова гаранция

     Размер на плащането: 9500 лв. с ДДС

     Дата на плащането: 15.12.2014 г.

   

  3. Дата на публикуване: 20.06.2015 г.

      Съгласно чл. 7 ал. 1 от договор  № АСД 05-022 от 05.12.2014 г. , на 17.06.2015 г. е освободена банкова гаранция за авансово плащане в полза на училището.

   

  4. Дата на публикуване: 20.06.2015 г.

      Информация за изпълнен договор: Договор №  АСД 05-022 от 05.12.2014 г. е приключен поради изпълнение на задълженията на страните.

     

   5. Дата на публикуване: 20.06.2015 г.

      Съгласно чл. 7 ал. 1 от договор  № АСД 05-023 от 05.12.2014 г. , на 17.06.2015 г. е освободена банкова гаранция за авансово плащане в полза на училището.

   

  4. Дата на публикуване: 20.06.2015 г.

      Информация за изпълнен договор: Договор №  АСД 05-023 от 05.12.2014 г. е приключен поради изпълнение на задълженията на страните.

   

 • Дата на публикуване на досието:
  понеделник, 10 November, 2014
  Публична покана:
  Добавено на: понеделник, 10 November, 2014
  Добавено на: понеделник, 10 November, 2014
  Разяснения по документацията за участие:
  Добавено на: четвъртък, 20 November, 2014
  Протоколи на комисията:
  Добавено на: сряда, 26 November, 2014
  Добавено на: петък, 19 December, 2014
  Информация за плащане по договора на ОП:

  1. Дата на публикуване: 22.12.2014 г.

     Основание за плащане: Авансово плащане по договор № АСД 05-018 от 28.11.2014 г.

     Размер на плащането: 62169.23 лв. с ДДС

     Дата на плащането: 08.12.2014 г.

   

  2. Дата на публикуване: 22.12.2014 г.

     Основание за плащане: Окончателно плащане по договор № АСД 05-018 от 28.11.2014 г. срещу банкова гаранция

     Размер на плащането: 62169.22 лв. с ДДС

     Дата на плащането: 12.12.2014 г.

   

  3. Дата на публикуване: 05.11.2015 г.

      Съгласно чл. 15 ал. 2 от договор  № АСД 05-018 от 28.11.2014 г. , на 01.10.2015 г. е освободена банкова гаранция за авансово плащане в полза на училището в размер на 5180,77 лв. (пет хиляди стои и осемдесет лева и 77 ст..

   

  4. Дата на публикуване: 05.11.2015 г.

      Информация за изпълнен договор: Договор №  АСД 05-018 от 28.11.2014 г. е приключен поради изпълнение на задълженията на страните.