Вие сте тук

Процедури по ЗОП

Заглавие Вид на процедурата Дата на публикуване на процедурата Идентификационен номер Досие
Доставка на дизелово гориво 2020 г. Пряко договаряне 05.03.2020 1167-2020-0001 Досие
Доставка на дизелово гориво (газьол) с тегловно съдържание на сяра, непревишаващо 0,001% - ЕВРО5, за нуждите на СУУНЗ Пряко договаряне 05.02.2019 01167-2019-0001 Досие
Доставка на дизелово гориво (газьол) с тегловно съдържание на сяра, непревишаващо 0,001% - ЕВРО5, за нуждите на СУУНЗ "Проф. д-р Иван Шишманов", гр. Варна, кв. Аспарухово, местност Вилите Договаряне без предварително обявяване 26.01.2018 01167-2018-0001 Досие