Вие сте тук

„Ремонт на спортна зала, съблекални и санитарни възли в СОУ за ДНЗ "Проф. д-р Иван Шишманов"

Дата на публикуване: 
понеделник, 10 November, 2014
Идентификационен номер: 
9035791
Дата на публикуване на досието: 
понеделник, 10 November, 2014
Публична покана: 
Разяснения по документацията за участие: 
Протоколи на комисията: 
Договор за изпълнение на поръчката и допълнителни споразумения: 
Дата, основание и размер на всяко извършено плащане: 

1. Дата на публикуване: 22.12.2014 г.

   Основание за плащане: Авансово плащане по договор № АСД 05-018 от 28.11.2014 г.

   Размер на плащането: 62169.23 лв. с ДДС

   Дата на плащането: 08.12.2014 г.

 

2. Дата на публикуване: 22.12.2014 г.

   Основание за плащане: Окончателно плащане по договор № АСД 05-018 от 28.11.2014 г. срещу банкова гаранция

   Размер на плащането: 62169.22 лв. с ДДС

   Дата на плащането: 12.12.2014 г.

 

3. Дата на публикуване: 05.11.2015 г.

    Съгласно чл. 15 ал. 2 от договор  № АСД 05-018 от 28.11.2014 г. , на 01.10.2015 г. е освободена банкова гаранция за авансово плащане в полза на училището в размер на 5180,77 лв. (пет хиляди стои и осемдесет лева и 77 ст..

 

4. Дата на публикуване: 05.11.2015 г.

    Информация за изпълнен договор: Договор №  АСД 05-018 от 28.11.2014 г. е приключен поради изпълнение на задълженията на страните.

 

Добавено на: 
понеделник, 10 November, 2014
Добавено на: 
понеделник, 10 November, 2014
Добавено на: 
четвъртък, 20 November, 2014
Добавено на: 
сряда, 26 November, 2014
Добавено на: 
петък, 19 December, 2014