Вие сте тук

„Извършване на архитектурно заснемане (екзекутивна документация), конструктивно и енергийно обследване и съставяне на технически паспорт и сертификат за енергийна ефективност на сградите на СОУ за ДНЗ „Проф. д-р Иван Шишманов” – гр. Варна

Дата на публикуване: 
понеделник, 24 November, 2014
Идентификационен номер: 
ID 9036534
Дата на публикуване на досието: 
понеделник, 24 November, 2014
Публична покана: 
Дата, основание и размер на всяко извършено плащане: 

1. Дата на публикуване: 22.12.2014 г.

   Основание за плащане: Плащане по договор № АСД 05-022 от 05.12.2014 г. срещу банкова гаранция

   Размер на плащането: 23760лв. с ДДС

   Дата на плащането: 15.12.2014 г.

 

2. Дата на публикуване: 22.12.2014 г.

   Основание за плащане: Плащане по договор № АСД 05-023 от 05.12.2014 г. срещу банкова гаранция

   Размер на плащането: 9500 лв. с ДДС

   Дата на плащането: 15.12.2014 г.

 

3. Дата на публикуване: 20.06.2015 г.

    Съгласно чл. 7 ал. 1 от договор  № АСД 05-022 от 05.12.2014 г. , на 17.06.2015 г. е освободена банкова гаранция за авансово плащане в полза на училището.

 

4. Дата на публикуване: 20.06.2015 г.

    Информация за изпълнен договор: Договор №  АСД 05-022 от 05.12.2014 г. е приключен поради изпълнение на задълженията на страните.

   

 5. Дата на публикуване: 20.06.2015 г.

    Съгласно чл. 7 ал. 1 от договор  № АСД 05-023 от 05.12.2014 г. , на 17.06.2015 г. е освободена банкова гаранция за авансово плащане в полза на училището.

 

4. Дата на публикуване: 20.06.2015 г.

    Информация за изпълнен договор: Договор №  АСД 05-023 от 05.12.2014 г. е приключен поради изпълнение на задълженията на страните.

 

Добавено на: 
понеделник, 24 November, 2014
Добавено на: 
понеделник, 24 November, 2014
Добавено на: 
петък, 5 December, 2014
Добавено на: 
петък, 19 December, 2014