Вие сте тук

Публични покани

Наименование на поръчката Дата на публикуване Идентификационен номер Досие
Доставка на хранителни продукти за училищен стол на СОУ за ДНЗ "Проф. д-р Иван Шишманов" сряда, 9 December, 2015 ID 9048817 Досие
Доставки на хранителни продукти сряда, 7 January, 2015 9037834 Досие
Доставка на хранителни продукти сряда, 10 December, 2014 9037305 Досие
„Извършване на архитектурно заснемане (екзекутивна документация), конструктивно и енергийно обследване и съставяне на технически паспорт и сертификат за енергийна ефективност на сградите на СОУ за ДНЗ „Проф. д-р Иван Шишманов” – гр. Варна понеделник, 24 November, 2014 ID 9036534 Досие
„Ремонт на спортна зала, съблекални и санитарни възли в СОУ за ДНЗ "Проф. д-р Иван Шишманов" понеделник, 10 November, 2014 9035791 Досие