Вие сте тук

Доставка на дизелово гориво 2020 г.

Дата на публикуване на досието: 
четвъртък, 5 March, 2020
Решение за откриване на процедурата, обявление, документация за обществена поръчка: 
Дата на публикуване: 
четвъртък, 5 March, 2020
Дата на публикуване: 
четвъртък, 5 March, 2020
Договор за изпълнение на поръчката, приложения към договора и допълнителни споразумения за изменение на договора: 
Прикачен файлРазмерДобавено
Борсов договор № 326.PDF656.44 KB22.03.2020
ВАЖНО!: 

Извършени плащания по договора за изпълнение на поръчката:

1. - Дата на публикуване: 20.11.2020 г.        Дата на плащане: 22.10.2020 г.

   - Основание: Фактура № 0000267373 от 22.10.2020 г.

   - Количество: 12 038 л                               Стойност: 18861,19 лв. с ДДС.

2. - Дата на публикуване: 10.01.2021 г.        Дата на плащане: 20.12.2020 г.

   - Основание: Фактура № 0000272053 от 18.12.2020 г.

   - Количество: 12 079 л                               Стойност:20022,19 лв. с ДДС.

3. - Дата на публикуване: 05.06.2021 г.        Дата на плащане: 14.05.2021 г.

   - Основание: Фактура № 0000282644 от 12.05.2021 г.

   - Количество: 10 007 л                               Стойност:18969,31 лв. с ДДС.

4. - Дата на публикуване: 30.10.2021 г.        Дата на плащане: 14.10.2021 г.

   - Основание: Фактура № 0000296814 от 12.10.2021 г.

   - Количество: 20 001 л                               Стойност: 44378.22 лв. с ДДС.

5. - Дата на публикуване: 10.01.2022 г.        Дата на плащане: 23.12.2021 г.

   - Основание: Фактура № 0000302195 от 17.12.2021 г.

   - Количество: 12 053 л                               Стойност: 25561.96 лв. с ДДС.

6. - Дата на публикуване: 21.02.2022 г.        Дата на плащане: 24.02.2022 г.

   - Основание: Фактура № 0000306078 от 15.02.2022 г.

   - Количество: 12 109 л                               Стойност: 29541.12 лв. с ДДС.

7. - Дата на публикуване: 24.03.2022 г.        Дата на плащане: 17.03.2022 г.

   - Основание: Фактура № 0000308161 от 15.03.2022 г.

   - Количество: 10115 л                               Стойност: 28949.14 лв. с ДДС.

   Договорът е изпълнен. В АОП е подадено е обявление за приключване на договор за обществена поръчка с УИН 1032177 на 23.03.2022 г.

Добавено на: 
неделя, 22 March, 2020