Вие сте тук

Доставка на дизелово гориво (газьол) с тегловно съдържание на сяра, непревишаващо 0,001% - ЕВРО5, за нуждите на СУУНЗ

Дата на публикуване на досието: 
вторник, 5 February, 2019
Решение за откриване на процедурата, обявление, документация за обществена поръчка: 
Дата на публикуване: 
вторник, 5 February, 2019
Дата на публикуване: 
четвъртък, 21 February, 2019
Договор за изпълнение на поръчката, приложения към договора и допълнителни споразумения за изменение на договора: 
Прикачен файлРазмерДобавено
Борсов договор 2019.pdf2.9 MB21.02.2019
ВАЖНО!: 

Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП): номер на поръчката в Регистър на ОП: 01167-2018-0001

- Изходящ номер и дата на документа: АСД-16-10/21.02.2019 г.

- Дата на вписване/публикуване: 21.02.2019 г.

- Уникален идентификационен номер на документа:896078

Извършени плащания по договора за изпълнение на поръчката:

1. - Дата на публикуване: 18.10.2019 г. .

   - Дата на плащане: 11.10.2019 г.

   - Основание: Фактура № 0000237205 от 10.10.2019 г.

   - Количество: 11 993 л

   - Стойност: 24 604.89 лв. с ДДС.

 

2. - Дата на публикуване: 29.11.2019 г. .

   - Дата на плащане: 18.11.2019 г.

   - Основание: Фактура № 00002401685 от 14.11.2019 г.

   - Количество: 11 978 л

   - Стойност: 24 396.74 лв. с ДДС.

 

3. - Дата на публикуване: 08.01.2020 г. .

   - Дата на плащане: 19.12.2019 г.

   - Основание: Фактура № 0000242878 от 17.12.2019 г.

   - Количество: 18 098 л

   - Стойност: 36833.05 лв. с ДДС.

 

4. - Дата на публикуване: 12.02.2020 г. .

   - Дата на плащане: 12.02.2020 г.

   - Основание: Фактура № 0000246609 от 11.02.2020 г.

   - Количество: 5 051 л

   - Стойност: 9778.72 лв. с ДДС.

Информация за приключен договор:

Договорът е приключен поради изтичане на срока на дейстие. Номерът на импортирания документ - обявление за приключване на договора, е 961726 от 24.02.2020 г.

Добавено на: 
петък, 21 February, 2020