Вие сте тук

Доставка на дизелово гориво (газьол) с тегловно съдържание на сяра, непревишаващо 0,001% - ЕВРО5, за нуждите на СУУНЗ "Проф. д-р Иван Шишманов", гр. Варна, кв. Аспарухово, местност Вилите

Дата на публикуване на досието: 
петък, 26 January, 2018
Решение за откриване на процедурата, обявление, документация за обществена поръчка: 
Начин, място и ред за получаване на документите, до които не може да бъде осигурен достъп чрез електронни средства: 

  

Договор за изпълнение на поръчката, приложения към договора и допълнителни споразумения за изменение на договора: 
Прикачен файлРазмерДобавено
Обявление за възложена поръчка.pdf2.81 MB09.03.2018
ВАЖНО!: 

Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП): номер на поръчката в Регистър на ОП: 01167-2018-0001

- Изходящ номер и дата на документа: АСД-16-007/16.02.2018 г.

- Входящ номер и дата на АОП: Е-31-00-009567/16.02.2018 г.

- Дата на вписване/публикуване: 19.02.2018 г.

- Уникален идентификационен номер на документа: 830538

Извършени плащания по договора за изпълнение на поръчката:

1. - Дата на публикуване: 09.03.2018 г. .

  - Дата на плащане: 23.02.2018 г.

  - Основание: Фактура № 0000189723 от 20.02.2018 г.

   - Стойност: 35 369,06 лв. с ДДС.

2. Дата на публикуване: 20.11.2018 г.

- Дата на плащане 29.10.2018 г.

- Основание: Фактура №0000209236 от 24.10.2018 г.

- Стойност: 58917,77 лв. с ДДС

Информация за приключен договор: Договорът е изпълнен поради изтичане на срока на дейстие.

Коментари

ID на решението в АОП - 826932