Вие сте тук

Досие

 • Дата на публикуване на досието:
  сряда, 9 December, 2015
  Публична покана:
  Добавено на: сряда, 9 December, 2015
  Добавено на: сряда, 9 December, 2015
  Добавено на: вторник, 22 December, 2015
  Договор за изпълнение на поръчката:
  Добавено на: сряда, 6 January, 2016
  Информация за плащане по договора на ОП:

  1. Дата на публикуване: 17.02.2016 г.

  • Основание за плащане: Фактура № 0000086394 от 07.01.2016 г.; Размер на плащането:   940,48 лв. с ДДС; Дата на плащането: 19.01.2016 г.
  • Основание за плащане: Фактура № 0000086535 от 13.01.2016 г.; Размер на плащането: 1598,55 лв. с ДДС; Дата на плащането: 19.01.2016 г.
  • Основание за плащане: Фактура № 0000086676 от 20.01.2016 г.; Размер на плащането: 1072,14 лв. с ДДС; Дата на плащането: 25.01.2016 г.
  • Основание за плащане: Фактура № 0000086737 от 07.01.2016 г.; Размер на плащането:   186,20 лв. с ДДС; Дата на плащането: 28.01.2016 г.

  2. Дата на публикуване: 11.03.2016 г.

  • Основание за плащане: Фактура № 0000087188 от 10.02.2016 г.; Размер на плащането: 1741.62 лв. с ДДС; Дата на плащането: 12.02.2016 г.
  • Основание за плащане: Фактура № 0000087326 от 16.02.2016 г.; Размер на плащането:   575,77 лв. с ДДС; Дата на плащането: 23.02.2016 г.
  • Основание за плащане: Фактура № 0000087327 от 16.02.2016 г.; Размер на плащането:   155,60 лв. с ДДС; Дата на плащането: 23.02.2016 г.
  • Основание за плащане: Фактура № 0000087547 от 24.02.2016 г.; Размер на плащането:   195,30 лв. с ДДС; Дата на плащането: 26.02.2016 г.
  • Основание за плащане: Фактура № 0000087548 от 24.02.2016 г.; Размер на плащането:   427,60 лв. с ДДС; Дата на плащането: 26.02.2016 г.

  3. Дата на публикуване: 01.04.2016 г.

  • Основание за плащане: Фактура № 0000087706 от 02.03.2016 г.; Размер на плащането:   323,74 лв. с ДДС; Дата на плащането: 08.03.2016 г.
  • Основание за плащане: Фактура № 0000087707 от 02.03.2016 г.; Размер на плащането:   320,17 лв. с ДДС; Дата на плащането: 08.03.2016 г.
  • Основание за плащане: Фактура № 0000087852 от 09.03.2016 г.; Размер на плащането:   134,80 лв. с ДДС; Дата на плащането: 14.03.2016 г.
  • Основание за плащане: Фактура № 0000087851 от 09.03.2016 г.; Размер на плащането:   733,85 лв. с ДДС; Дата на плащането: 14.03.2016 г.
  • Основание за плащане: Фактура № 0000088046 от 16.03.2016 г.; Размер на плащането:   153,49 лв. с ДДС; Дата на плащането: 18.03.2016 г.
  • Основание за плащане: Фактура № 0000088047 от 16.03.2016 г.; Размер на плащането: 1877,80 лв. с ДДС; Дата на плащането: 18.03.2016 г.
  • Основание за плащане: Фактура № 0000088227 от 23.03.2016 г.; Размер на плащането:     61,45 лв. с ДДС; Дата на плащането: 25.03.2016 г.
  • Основание за плащане: Фактура № 0000088228 от 23.03.2016 г.; Размер на плащането:   779,47 лв. с ДДС; Дата на плащането: 25.03.2016 г.
  • Основание за плащане: Фактура № 0000088238 от 23.03.2016 г.; Размер на плащането:   284,00 лв. с ДДС; Дата на плащането: 25.03.2016 г.

  4. Дата на публикуване: 03.05.2016 г.

  • Основание за плащане: Фактура № 0000088551 от 06.04.2016 г.; Размер на плащането:   1630,60 лв. с ДДС; Дата на плащането: 12.04.2016 г.
  • Основание за плащане: Фактура № 0000088730 от 13.04.2016 г.; Размер на плащането:   1090,57лв. с ДДС; Дата на плащането: 15.04.2016 г.
  • Основание за плащане: Фактура № 0000088729 от 13.04.2016 г.; Размер на плащането:    288,52 лв. с ДДС; Дата на плащането: 15.04.2016 г.
  • Основание за плащане: Фактура № 0000088903 от 20.04.2016 г.; Размер на плащането:      93,19 лв. с ДДС; Дата на плащането: 25.04.2016 г.
  • Основание за плащане: Фактура № 0000088904 от 20.04.2016 г.; Размер на плащането:    885,12 лв. с ДДС; Дата на плащането: 25.04.2016 г.
  • Основание за плащане: Фактура № 0000089034 от 26.04.2016 г.; Размер на плащането:    207,32 лв. с ДДС; Дата на плащането: 28.04.2016 г.
  • Основание за плащане: Фактура № 0000089035 от 26.04.2016 г.; Размер на плащането:      64,90 лв. с ДДС; Дата на плащането: 28.04.2016 г.
  • Основание за плащане: Фактура № 0000089036 от 26.04.2016 г.; Размер на плащането:    428,21 лв. с ДДС; Дата на плащането: 28.04.2016 г.

  5. Дата на публикуване: 02.06.2016 г.

  • Основание за плащане: Фактура № 3000003870 от 04.05.2016 г.; Размер на плащането:     765,18 лв. с ДДС; Дата на плащането: 10.05.2016 г.
  • Основание за плащане: Фактура № 3000003871 от 04.05.2016 г.; Размер на плащането:     242,86 лв. с ДДС; Дата на плащането: 10.05.2016 г.
  • Основание за плащане: Фактура № 0000089356 от 11.05.2016 г.; Размер на плащането:     200,40 лв. с ДДС; Дата на плащането: 14.05.2016 г.
  • Основание за плащане: Фактура № 0000089357 от 11.05.2016 г.; Размер на плащането:     598,58 лв. с ДДС; Дата на плащането: 14.05.2016 г.
  • Основание за плащане: Фактура № 0000089537 от 18.05.2016 г.; Размер на плащането:     467,12 лв. с ДДС; Дата на плащането: 20.05.2016 г.
  • Основание за плащане: Фактура № 0000089683 от 26.05.2016 г.; Размер на плащането:     334,00 лв. с ДДС; Дата на плащането: 31.05.2016 г.
  • Основание за плащане: Фактура № 0000089751 от 30.05.2016 г.; Размер на плащането:     163,30 лв. с ДДС; Дата на плащането: 31.05.2016 г.