Вие сте тук

Досие

 • Дата на публикуване на досието:
  сряда, 7 January, 2015
  Добавено на: сряда, 7 January, 2015
  Приложения и документация за участие:
  Добавено на: сряда, 7 January, 2015
  Протоколи на комисията:
  Добавено на: понеделник, 19 January, 2015
  Добавено на: четвъртък, 22 January, 2015
  Информация за плащане по договора на ОП:

   1. Дата на публикуване: 06.03.2015 г.

      Основание за плащане: Фактура № 2000001796 от 24.02.2015 г.

      Размер на плащането: 2615,70 лв. с ДДС;        Дата на плащането: 26.02.2015 г.

   2. Дата на публикуване: 14.04.2015 г.

      Основание за плащане: Фактура № 2000001970 от 25.03.2015 г.

      Размер на плащането: 3782,33 лв. с ДДС;        Дата на плащането: 27.03.2015 г.

  3. Дата на публикуване: 19.05.2015 г.

      Основание за плащане: Фактура № 2000002081 от 20.04.2015 г.

      Размер на плащането: 279.71 лв. с ДДС;         Дата на плащането: 23.04.2015 г.

  4. Дата на публикуване: 29.05.2015 г.

     - Основание за плащане: Фактура № 2000002143 от 29.04.2015 г.

       Размер на плащането: 2583.60лв. с ДДС;        Дата на плащането: 04.05.2015 г.

     - Основание за плащане: Фактура № 2000002265 от 19.05.2015 г.

       Размер на плащането: 448.72 лв. с ДДС;         Дата на плащането: 26.05.2015 г.

     - Основание за плащане: Фактура № 2000002302 от 26.05.2015 г.

       Размер на плащането: 3084.30 лв. с ДДС;        Дата на плащането: 28.05.2015 г.

  5. Дата на публикуване: 13.07.2015 г.

     - Основание за плащане: Фактура № 2000002454 от 26.06.2015 г.

       Размер на плащането: 2345.74 лв. с ДДС;        Дата на плащането: 26.06.2015 г.

  6. Дата на публикуване: 05.11.2015 г.

     - Основание за плащане: Фактура № 2000003008 от 30.09.2015 г.

       Размер на плащането: 3495,00 лв. с ДДС;        Дата на плащането: 12.10.2015 г.

     - Основание за плащане: Фактура № 2000003007 от 30.09.2015 г.

       Размер на плащането: 107,86 лв. с ДДС;        Дата на плащането: 12.10.2015 г.

  7. Дата на публикуване: 30.11.2015 г.

     - Основание за плащане: Фактура № 2000003209 от 29.10.2015 г.

       Размер на плащането: 3896,30 лв. с ДДС;        Дата на плащането: 06.11.2015 г.

     - Основание за плащане: Фактура № 2000003210 от 29.10.2015 г.

       Размер на плащането: 722,95 лв. с ДДС;        Дата на плащането: 06.11.2015 г.

  - Основание за плащане: Фактура № 2000003374 от 25.11.2015 г.

       Размер на плащането: 6219,52 лв. с ДДС;        Дата на плащането: 27.11.2015 г.

     - Основание за плащане: Фактура № 2000003375 от 25.11.2015 г.

       Размер на плащането: 696.41 лв. с ДДС;        Дата на плащането: 27.11.2015 г.

  8. Дата на публикуване: 06.01.2016 г.

    - Основание за плащане: Фактура № 2000003472 от 09.12.2015 г.

       Размер на плащането: 4660,14 лв. с ДДС;        Дата на плащането: 10.12.2015 г.

     - Основание за плащане: Фактура № 20000033473 от 09.12.2015 г.

       Размер на плащането: 387,28 лв. с ДДС;        Дата на плащането: 10.12.2015 г.