Вие сте тук

Договори преди 01.X.2014

Договор Идентификационен номер Дата на публикуване Информация за плащане по договора на ОП
Договор №АСД 05-001 от 06.01.2014 г. 9023059 от 29.11.2013 г. понеделник, 17 November, 2014

ДАТА               ОСНОВАНИЕ                                           РАЗМЕР с ДДС

1. Публикувано на 17.11.2014 г.

02.10.2014 г.  Фактура №0000000451 от 01.10.2014 г.  1560,00 лв.

08.10.2014 г.  Фактура №0000000452 от 07.10.2014 г.  1346,58 лв.

15.10.2014 г.  Фактура №0000000453 от 14.10.2014 г.  1353,90 лв.

23.10.2014 г.  Фактура №0000000454 от 22.10.2014 г.  1515,60 лв.

2. Публикувано на 16.12.2014 г.

05.11.2014 г.  Фактура №0000000459 от 04.11.2014 г.  1344,27 лв.

12.11.2014 г.  Фактура №0000000460 от 11.11.2014 г.  1307,52 лв.

19.11.2014 г.  Фактура №0000000461 от 18.11.2014 г.  2211,95 лв.

26.11.2014 г.  Фактура №0000000462 от 25.11.2014 г.    267,90 лв

3. Публикувано на 22.12.2014 г.

03.12.2014 г.  Фактура №0000000463 от 02.12.2014 г.  2351.01 лв.

03.12.2014 г.  Фактура №0000000464 от 02.12.2014 г.  3093.00 лв.

10.12.2014 г.  Фактура №0000000465 от 09.12.2014 г.  6096.30 лв.

4. Публикувано на 22.12.2014 г.

Възстановена гаранция за изпълнение на договор в размер на 1188,00 лв. на 02.12.2014 г.

5. Публикувано на 22.12.2014 г.

Договор АСД 05-001 от 05.01.2014 г., сключен с избрания за изпълнител: ДЗЗД „Вулкан”, след провеждане на процедура чрез публична покана по Глава осма а от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставки на хранителни продукти за училищен стол към СОУ за ДНЗ "Проф. д-р Иван Шишманов" – гр. Варна, е приключен на 15.12.2014 год. поради изтекъл срок.